تجهیزات نصب

نصب و اجراي سيستم لوله كشي با لوله و اتصالات پلي پروپيلن بطور كامل از نصب لوله هاي فلزي متمايز ، آسانتر و سريعتر ميباشد اما توصيه مي شود كه قبل از انجام نصب ، تسهيلات آموزشي لازم براي هر تكنسين فني نصاب به منظور آموزش روش صحيح پلي پروپيلن فراهم شود. در هنگام نصب به توصيه هاي ايمني استفاده ازلوله و اتصالات پلي پروپيلن توجه شود .