تست فشار

از نکات مهم پس از نصب سیستم لوله کشی تست آن می باشد تا از صحت عملیات جوشکاری اتصالات ، کارکرد مطلوب اتصالات پیچی ، شیر فلکه ها و ... اطمینان حاصل گردد. از اینرو روش تست زیر که برگرفته از استاندارد DIN 1988 میباشد طی مراحل زیر توصیه می گردد.

نکات قابل توجه

 • فشار سنج و پمپ را در پائینترین نقطه سیستم لوله کشی نصب نمائید.
 • دقت نمائید تا دمای آب در مدت تست ثابت باشد . (تغییر دما یکی از عوامل تغییر فشار است)
 • از فشار سنجی استفاده کنید که فشار Max آن حداقل bar 16 و دقت آن حداقل bar1/0 باشد.
 • برای اتصال پمپ به سیستم لوله کشی از شیر قطع و وصل استفاده شود تا پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر پمپ از مدار جدا گردد.

آماده سازی و آبگیری

 • سیستم لوله کشی را با آب شستشو دهید.
 • سسیستم را آبگیری می نماییم بصورتی که هوای داخل لوله کاملا تخلیه گردد.
 • از محکم بودن تمامی اتصالات پیچی و بسته بودن درپوش ها و شیرها اطمینان حاصل نمائید.

تست مقدماتی

فشار آب را به bar15 (5/1 برابر حداکثر فشار کارکرد شبکه) برسانید. اگر پس از 30 دقیقه افت فشار بیش از bar1 بود بایستی مدار مورد بازدید قرار گیرد و در غیر اینصورت بعد از 10 دقیقه استراحت مدار فشار را مجدداً به bar 15 برسانید. پس از 30 دقیقه اگر افت فشار بیش از bar 6/0 باشد مدار باستی بازدید شده و در غیر اینصورت تست مقدماتی صحیح است.

 

تست نهایی

پس از تست مقدماتی فشار را مجدداً به bar 15 برسانید. اگر پس از دو ساعت ، افت فشار بیش از bar 2/0 باشد ، مدار بازدید شود و در غیر اینصورت تست نهایی مورد تائید است.

 

نکات قابل توجه پس از تست

 • در صورت تغییر در سیستم لوله کشی باید تست مجدداً انجام گیرد.
 • پس از انجام تست روی لوله ها پوشانده شود تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری گردد.
 • در طول مدت تست سیستم مورد بازدید قرار گیرد تا نشتی در سیستم وجود نداشته باشد.
 • در فصل سرما پس از تست با تخلیه آب مدار از یخ زدگی آب در درون سیستم جلوگیری نمائید.