ارتباط با دفتر مرکزی

فرم ارتباط با ما

اطلاعات تماس

آدرس:
نشانی پستی آدرس: دفترمرکزی و کارخانه :اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فازیک،خیابان2 پلاک18 کد پستی : 8486133651
تلفن:
تلفن، فاکس و داخلی ها تلفن: (20خط)52374747-031
نمابر:
فاکس : 0315237480 مدیر روابط عمومی و تبلیغات : رضا احمدی 09137501523 - داخلی105
سایر اطلاعات:

ارسال پیامک: 20001214

09137501523

واحد فروش و بازاریابی :

کارشناس منطقه 1: داخلی 119

کارشناس منطقه 2: داخلی 118

واحد خدمات پس از فروش :

واحد خدمات پس از فروش: داخلی 127

واحد خرید :

واحد خرید: داخلی 140

واحد منابع انسانی و اداری :

واحد منابع انسانی و اداری: داخلی138