راهنمای جوشکاری

شرکت لوله پلیمر اسپادانا جهت انجام لوله کشی با لوله های P.P.R.C اقدام به تهیه دستگاه جوش و متعلقات آن نموده است که برای سهولت حمل و نقل تمام تجهیزات لازم در داخل جعبه ای تعبیه گردیده است.

محتویات داخل جعبه :

 • دستگاه جوش
 • آچار
 • متر
 • صفحه المنت اضافی
 • لباس كار
 • تراز
 • پایه جهت نصب بدنه
 • دستكش
 • قیچی
 • قالب ها تا سایز 4 میلیمتر
 • پایه جهت قراردادن روی میز
 

 

طریقه و راهنمای استفاده :

 • براي جوشكاري لوله و اتصالات با قطر 50 ميليمتر به بالا از ماشين جوش استفاده شود .
 •  عمق جوشكاري لوله را مطابق با جدول 4 تعيين نماييد.
 • با توجه به اندازه لوله مورد نظر قالب مربوطه را انتخاب و بوسيله پيچ آلن خور روي صفحه المنت نصب نمائيد .
 • قالب جوشكاري را قبل از استفاده پايه با پارچه بدون پرز تميز نمائيد .
 •  قالب بايد بگونه اي روي صفحه المنت نصب شود كه تماس كاملي بين صفحه المنت و قالب بوجود آيد .
 •  قالبهاي بزرگتر از 40 ميليمتر ، بايد در قسمت وسط صفحه نصب شوند.
 •  جهت نصب قالب روي صفحه المنت به هيچ وجه از انبردست يا هر وسيله نامناسب ديگر استفاده نشود.
 •  دماي دستگاه را بر روي26010 درجه سانتي گراد تنظيم و سپس دستگاه را روشن نمائيد.
 •  با توجه به دماي محيط ، محل كار و نوع قالب مورد استفاده ، مدت زمان بين 10 الي 30 دقيقه لازم است تا قالبها به دماي مناسب برسد پس از رسيدن به دماي مورد نظر ترموستات خاموش مي شود به منظور اطمينان بيشتر ، خاموش و روشن شدن چراغ راهنماي ترموستات حداقل بايد دو بارپشت سرهم تكرار شود . دراين مرحله دستگاه آماده جوشكاري مي باشد .
 •  لوله را ازيك طرف و اتصال را ازيك طرف ديگر بدون هيچگونه چرخش و بطور مستقيم به طرف داخل قالب جوشكاري فشار دهيد .
 •  براساس جدول 4 مدتي جهت گرم شدن سير نموده و سپس لوله و اتصال را به سرعت از داخل قالب خارج كرده و فوري به يكديگر اتصال دهيد و طبق جدول 4 دستهاي خود را مدتي جهت زمان جوشكاري ثابت نگهداريد . توجه داشته باشيد كه در هنگام جوشكاري لوله را بيشتر ازقسمتي كه علامت زده ايد داخل اتصال وارد نكنيد ، زيرا اين عمل سبب كم شدن قطر داخلي و يا حتي بسته شدن مقطع لوله مي گردد . در ضمن هنگام جوشكاري هيچگونه چرخشي به لوله و اتصال ندهيد .
 •  پس از طي زمان مورد نياز جهت خنك شدن مطابق جدول 4 ، عمل جوشكاري كامل شده است .

 

يادآوري : جهت كار در دماي زير 5 درجه سلسيوس زمان قراردادن قطعه در دستگاه جوش به ميزان %50 افزايش مي يابد .

 •  دستگاه را خاموش نموده ، سريع با پارچه نخي بدون پرز تميز كرده و صبر كنيد تا سرد شود . براي سرد شدن دستگاه هرگز از آب استفاده نكنيد زيرا با اين كار مقاومت المنت ازبين مي رود .
 •  قالب هاي جوشكاري را با محلول آب و الكل تميز كنيد ، زيرا ذرات سوخته شده باعث 
  مي شود عمل جوشكاري بگونه اي ناقص صورت گيرد ، همچنين سعي كنيد قالبهاي جوشكاري را خشك نگهداريد كه براي اين كار مي توانيد از پارچه نخي استفاده كنيد .
 •  دماي دستگاه جوش را بايد با دماسنج تست كنيد و از صحت كار ترموستات اطمينان پرهيز كنيد .
 •  دردرجه حرارتهاي كمتر از 5 درجه سانتي گراد بالاي صفر حتي الامكان از جوشكاري پرهيزكنيد .
 •  قبل از جوشكاري از تميزي كامل لوله اطمينان حاصل كنيد و هر نوع آلودگي را از روي لوله و اتصال پاك كنيد .
 •  براي جوشكاري از قالبهاي تفلون آسيب ديده و داراي خراشيدگي هرگز استفده نكنيد .
 •  برشهاي لوله را به صورت كاملاً عمد بر محور لوله انجام دهيد تا درعمق جوش خللي ايجاد نشود .
 •  زمانهاي گرم شدن جوشكاري و خنك شدن را به دقت رعايت كنيد .
 •  هنگام جوش لوله به اتصال از چرخاندن خودداري كنيد ولي چرخش به ميزان حداكثر 5 درجه مجاز مي باشد .
 •  پس از جوشكاري و قبل از سپري شدن زمان خنك شدن هيچگونه فشاري نبايد به لوله و اتصال وارد شود و پس ازخنك شدن نيز نبايد فشارغيرمتعارف به محصولات وارد گردد.
 •  براي بالانس نهايي لوله و اتصال بلافاصله پس از اتمام زمان جوش 3 ثانيه مهلت داريد ولي ميزان چرخش يا دوران جهت بالانس نبايد بيشتراز 30 درجه باشد .
 •  پس از اتمام جوشكاري و سرد شدن دستگاه ، بايستي قالبهاي تفلون را با آب يا مخلوط آب و الكل تميز و خشك نماييد و براي سرد كردن دستگاه يا قالبهاي هرگز از آب استفاده نكنيد .
 •  تست فشار را فراموش نكنيد ولي اين تست بايستي حداقل دو ساعت پس از انجام آخرين جوشكاري انجام گيرد .