عایق کاری لوله ها

با وجود این كه لوله و اتصالات پلی پروپیلن عایقهای حرارتی خوبی هستند ، اما برای جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی ، درمواردی كه نیاز باشد باید بدنه خارجی آنها عایق كاری شود براساس جدول های 5 و 6 برخلاف لوله های آب گرم كه باید همواره عایق كاری (روكش) شوند ، لوله های آب سرد تنها در مواردی كه در درون داكت قرار می گیرند احتیاج به عایق كاری دارند . 

 

ردیف

ضخامت اسمی  لوله و اتصالات میلیمتر

حداقل ضخامت عایق 035/= میلیمتر

1

كمتر از 20

20

2

22 الی 35

30

3

40 الی 100

معادل ضخامت اسمی

4

بیش از 100

100

جدول حداقل ضخامت عایق برای عایق بندی جهت انتقال آب گرم