لوله و اتصالات پلی پروپیلن

زانو بوشن دوقلو

زانو بوشن دوقلو
...
Rial20.00
زانو بوشن دوقلو
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو مغزي دوقلو

زانو مغزي دوقلو
...
Rial0.00
زانو مغزي دوقلو
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو يكسر بوشن

زانو يكسر بوشن
...
Rial0.00
زانو يكسر بوشن
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو يكسر مغزي بستدار

زانو يكسر مغزي بستدار
...
Rial0.00
زانو يكسر مغزي بستدار
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راه ناف فلزي

سه راه ناف فلزي
...
Rial0.00
سه راه ناف فلزي
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راه ناف فلزي بستدار

سه راه ناف فلزي بستدار
...
Rial0.00
سه راه ناف فلزي بستدار
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راه ناف مغزي بستدار

سه راه ناف مغزي بستدار
...
Rial0.00
سه راه ناف مغزي بستدار
مقدار در جعبه:
مقدار:

والو فلكه اي

والو فلكه اي
...
Rial0.00
والو فلكه اي
مقدار در جعبه:
مقدار:

والو تكضرب

والو تكضرب
...
Rial0.00
والو تكضرب
مقدار در جعبه:
مقدار:

لوله خم دار

لوله خم دار
...
Rial0.00
لوله خم دار
مقدار در جعبه:
مقدار:

پل کوتاه

پل کوتاه
...
Rial0.00
پل کوتاه
مقدار در جعبه:
مقدار:

درپوش كپ

درپوش كپ
...
Rial0.00
درپوش كپ
مقدار در جعبه:
مقدار:

درپوش پايه بلند توكار

درپوش پايه بلند توكار
...
Rial0.00
درپوش پايه بلند توكار
مقدار در جعبه:
مقدار:

درپوش رزوه دار

درپوش رزوه دار
...
Rial0.00
درپوش رزوه دار
مقدار در جعبه:
مقدار:

بست

بست
...
Rial0.00
بست
مقدار در جعبه:
مقدار: