مــراحــل نــصــب اتــصــالات بـدون نـيـاز بـه ابـزار پـاورپـايـپ

  • لوله را برش نماييد :لوله را توسط يك قيچي لوله برمخصوص بريده و دقت كنيد كه برش بصورت كاملاً عمودي باشد،لوله بايد كاملاً تميز و بدون تراشه و يا زائده اي باشد.
  •  كاليبراسيون :از كاليبراتور تعيين شده استفاده نماييد.كاليبراتور را درون لوله بچرخانيد تا لوله به شكل استانداردتنظيم گردد.
  •  نصب اتصال به لوله :لوله را صاف و مستقيم وارد اتصال نماييد.  صداي كليك را خواهيد شنيد و اين عمل به منزله پايان كار است . اگرشك داشتيد ،  بدنه شفاف اتصال را چك نماييد كه پين قرمز رنگ خارج شده باشد.
  • بررسي نهائي :اتصال ناقص ممكن است باعث نشتي گردد. خواهشمند است اتمام عمل نصب را بررسي نماييد.

 

قبل از انجام تست فشار، مخصوصاً در مناطق سردسير، لازم است حداقل سه ساعت صبر نماييد تا اتصال به درستي عمل نمايد.

 

  • كاليبره كردن لوله : وجود هر گونه آلودگي، گرد و خاك و تراشه داخل لوله ممكن است بعد از نصب باعث نشتي گردد.لطفاً ، از كاليبراتور تعيين شده استفاده نماييد و مراحل زير را به ترتيب اجرا نماييد.
  • مرحله 1: سطح ناهموارانتهاي لوله را صيقل  نماييد.
  • مرحله  2 :​ بطور كلي گرد بودن درون  لوله را بررسي  نماييد.
  • مرحله   3 : كاليبراتور را درون لوله بچرخانيد تا انتهاي لوله، گردي مناسب را بدست آورد.