نكات مهم در نگهداری و انبارش

 در دماي زيرصفر درجه سانتيگراد ،PP شیشه مانند (كريستالي) است. این لوله ها نباید در این حالت در معرض تركيدن  قرار گیرند. در حين حمل و نقل ، لوله ها نباید ريخته يا پرتاب شوند.

 •  در ساختمان هایي که عمليات نصب آنها به اتمام رسيده ، اگر قرار نیست در طول زمستان مورد استفاده قرار گیرند، باید والوها را بسته و فشار را از طریق باز کردن شیرهای آب خارج نمود.
 • عمليات  جوش در دماي زیر 5Co نبايد انجام گردد. زمانی که محصول ازدستگاه  جوش خارج مي شود، به سرعت سرد و سفت مي شود، چون سرد است جوش آن در برابر فشارمقاوم نیست.
 • پس از عمليات جوش، لوله و اتصال  نباید با چرخاندن بهم متصل شوند.  بعد از اتصال ، هيچگونه اصلاحاتي برای رفع انحراف يا بدشكلي نبايد انجام شود.
 • اگر تفلون ابزار جوش ( اتو جوش) از بین رفته، باید آنها را تعويض نمود.
 •  برای جلوگیری از تغییر شکل لوله ها در حين حمل و نقل وانبارش ، یک تكيه گاه محکم برای لوله بسیار مهم است.
 • در حين حمل و نقل ، لوله و اتصالات بايد از تيررس فشارها و تكانهاي مكانيكي دور بمانند. در حين حمل ، بسته ها بايد بصورت افقي بر روي سطح سفت و صاف انباشته گردند و از زاويه هاي تيز فلزي و گوشه هاي سطح وسيله حمل محافظت شوند.
 • حمل و نقل، بارگیری و تخلیه لوله های پلی پروپیلن باید در دمای محیطي صورت پذيرد كه کمتر از-10Co نباشد. لوله و اتصالات حمل شده باید در محل تحويل ، حدود 2 ساعت در دمای بالای صفر نگهداری می شود.
 •  لوله و اتصالات پلی پروپیلن در داخل ساختمان يا انبار و دور از اشعه ماوراء بنفش در دماي حداقل  5Co انبار گردد. آنها باید در جعبه یا بسته بندی خود تا زمان استفاده ازآنها نگهداری شوند.اين لوله ها را  نبايد همراه با حلال ها، رنگ هاي روغني و مواد مانند آن انبار كرد.
 • لوله ها باید در قفسه  ها و یا سایر سطوح سخت انبار گردند. ارتفاع بسته هاي لوله ها  از1 متر تجاوز نمی کند. بسته هاي لوله ها را باید در فاصله یک متر ازدستگاه هاي حرارتي نگهداري نمود.

 

 • لوله و اتصالات ppr بايد از تيررس فشارها و تكانهاي مكانيكي دور بمانند. از لوله هاي آسيب ديده نمي توان استفاده نمود. شکل(1)
 • برای خم كردن لوله تنها از هواي داغ استفاده نماييد ، حداكثر دماي خمش  140oCمي باشد. هرگز با شعله مستقيم لوله را گرم  نكنيد. شکل(2)
 • قبل از عمليات جوش  لوله ها و اتصالات ، مطمئن شويد كه آنها معيوب، شكسته يا كثيف نباشند. شکل(3)
 • لوله ها و اتصالات نبايد در مكانهايي كه در معرض مستقيم اشعه ماوراء بنفش قراردارند،  نگهداري و نصب گردند. شکل(5)
 • این محصول همیشه باید با احتياط جابجا شود  و از هر گونه ضربه به آن اجتناب گردد.
 • در دمای زیر صفر اقدامات احتیاطی زیر باید در نظر گرفته شود :

 توجه در هنگام برش لوله.

 • اجتناب از ضربه و كشش بیش از حد و همچنین خم كردن زياد. به منظور جلوگيري از فشار در محل اتصال جوش، جوشکاری  باید در مكاني  انجام شود كه سر پوشيده باشد. شکل(4)
 • انحنا يا خم هاي بزرگ بدون نياز به وسيله گرمايي امكان پذير نمي باشد. 
 • اگر شعاع خم يا انحنا كمتر از 8 برابر قطر لوله باشد، بهتر است آن قسمت مورد نظر را بوسيله سشوار گرم كنيد . به خاطر داشته باشيد كه استفاده از وسايل گرمايشي با شعله  مستقيم مجاز نمي باشد. شکل(7)
 •  برش باید با استفاده از ابزارهایی صورت پذيرد که عمود بر محور و صاف بدون برآمدگي برش را انجام دهد. شکل(8)