نکات ایمنی

طبق استاندارد جهت یک سیستم لوله پلی پروپیلن رعایت نکات ایمنی زیر در هنگام جابجایی و انبارش الزامیست.

 •  در هنگام حمل و نقل لوله ها سطح عمل بارگیری باید عاری از وسایل نوک تیز مانند سنگ ، قطعات فلزی و از این قبیل باشد.
 •  لوله ها را باید بطور افقی در محل مسطح و عاری از اشیاء تیز نگهداری کرد.
 •  لوله ها نباید در ارتفاع بیش از یک متر روی هم انباشته شوند و برای جلوگیری از غلتیدن جانبی باید آنها را محک بست.
 •  لوله و اتصالات پلی پروپیلن را باید در سالن مسقف انبار کرد و از نگهداری یا نصب این نوع لوله و اتصالات در معرض مستقیم نور خورشید برای مدت طولانی پرهیز نمود.
 • این نوع لوله و اتصالات باید در دمای زیر صفر درجه سلسیوس در برابر یخ زدگی محافظت شوند.
 •  از ضربه زدن و افتادن ابزار سخت ساختمانی بر روی لوله ها جلوگیری نمائید. انتهای لوله بسیار حساس است در صورت ضربه خوردن باعث ایجاد ترک در تمام سطح لوله می شود.
 •  پیشنهاد می شود در هنگام کار با شاخه اصلی از دو سر لوله 2 سانتی متر بریده شود.
 •  در هنگام نصب با اجرای این نوع لوله ها ، به صورتی عمل شود که هیچگونه فشاری به انتهای لوله وارد نگردد.
 •  در حین عمل اتصال و جوش ، لوله را به صورت افقی نگهدارید ، لوله و اتصال را نچرخانید.
 • هرگز عمل جوش را با لوله و اتصالات خاکی و آلوده به مواد چرب انجام ندهید و از لوله و اتصالات تمیز استفاده نمائید.
 •  نباید از اتصالات فلزی با دنده های مخروطی استفاده نمود و تنها از اتصال فلزی با دنده های غیر مخروطی استفاده شود ، همچنین آنها را تحت فشار قرار ندهید.
 • هرگز از ابزار فلزی برای محکم نمودن اتصالات استفاده ننموده و تنها از ابزار پلاستیکی استفاده گردد.
 •  در هنگام اتصال باید از از مصرف کنف جلوگیری نمود.
 •  برای انجام هر نوع خمش ، لوله را تحت حرارت مستقیم (شعله) قرار ندهید چون این روش قابل کنترل نمی باشد ضمناً حداکثر دمای خمش 140 درجه سلسیوس می باشد (حرارت سشوار).
 •  به علت کارائی بهتر سیستم لوله کشی و عدم نشتی آب در دراز مدت ، سازگاری جوش یا همخوانی نوع مواد اولیه لوله و اتصالات باید رعایت گردد.
 • قبل از شروع نصب هیچگونه آزمون غیر استاندارد که موجب صدمه دیدن لوله گردد (از قبیل ضربه شلاقی لوله و پرتاب کردن لوله) نباید انجام شود.