ارتباط با دفتر ترکیه

اطلاعات تماس

آدرس:
نشانی پستی Address: Atatürk Mahallesi 531. Sokak No:16 . Ginza Corner Plaza C/13 Kat:7 Daire:91 Beylikdüzü -Istanbul - Türkiye
تلفن:
تلفن، فاکس و داخلی ها Tel: +90(212)8540064
نمابر:
Fax: +90(212)8540064
سایر اطلاعات: