ابزار آلات سیستم لوله کشی تک لایه PPR

دستگاه جوش پاورپایپ

دستگاه جوش پاورپایپ
...
Rial0.00
دستگاه جوش پاورپایپ
مقدار در جعبه:
مقدار:

قیچی بزرگ

قیچی بزرگ
...
Rial0.00
قیچی بزرگ
مقدار در جعبه:
مقدار:

قیچی کوچک

قیچی کوچک
...
Rial0.00
قیچی کوچک
مقدار در جعبه:
مقدار:

دستگاه تست فشار پاورپایپ

دستگاه تست فشار پاورپایپ
...
Rial0.00
دستگاه تست فشار پاورپایپ
مقدار در جعبه:
مقدار:

قالب جوش

قالب جوش
...
Rial0.00
قالب جوش
مقدار در جعبه:
مقدار:

بست لوله

بست لوله
...
Rial0.00
بست لوله
مقدار در جعبه:
مقدار:

کلکتور آبفا

کلکتور آبفا
...
Rial0.00
کلکتور آبفا
مقدار در جعبه:
مقدار:

کلکتور پلیمری

کلکتور پلیمری
...
Rial0.00
کلکتور پلیمری
مقدار در جعبه:
مقدار: