اتصالات پرسی ، اتصالات پنج لایه ، اتصالات 5 لایه، اتصالات برنجی

بوشن مساوي پرسي

بوشن مساوي پرسي
...
Rial0.00
بوشن مساوي پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

بوشن تبديل پرسي

بوشن تبديل پرسي
...
Rial0.00
بوشن تبديل پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

بوشن روپيچ پرسي

بوشن روپيچ پرسي
...
Rial0.00
بوشن روپيچ پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

بوشن توپيچ پرسي

بوشن توپيچ پرسي
...
Rial0.00
بوشن توپيچ پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو ديواری پرسی

زانو ديواری پرسی
...
Rial0.00
زانو ديواری پرسی
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راهي مساوي پرسي

سه راهي مساوي پرسي
...
Rial0.00
سه راهي مساوي پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راهي تبديل پرسي

سه راهي تبديل پرسي
...
Rial0.00
سه راهي تبديل پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راهي 90 درجه ديواري پرسي

سه راهي 90 درجه ديواري پرسي
...
Rial0.00
سه راهي 90 درجه ديواري پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو چپقي توپيچ پرسي

زانو چپقي توپيچ پرسي
...
Rial0.00
زانو چپقي توپيچ پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو 90درجه مساوي پرسي

زانو 90درجه مساوي پرسي
...
Rial0.00
زانو 90درجه مساوي پرسي
مقدار در جعبه:
مقدار: