فرم رضایتمندی مشتریان

مشتری گرامی: سیستم تضمین کیفیت اسپادانا در جهت بهبود مداوم این سیستم و همچنین رضایت کامل مشتریان، خود را ملزم به دریافت پیشنهادات و رسیدگی به شکایات شما مشتری عزیز می داند. لذا مستدعی است متن پیشنهاد و یا شکایت خود را با ذکر دلایل ، به طور کامل تنظیم و ارسال نمائید. ما این اطمینان را به شما مشتری گرامی می دهیم که نظرات شما راهگشای فردای ماست.
نام مشتری : *
لطفا فیلد را پر کنید.
تلفن تماس : *
لطفا فیلد را پر کنید.
نوع محصول خریداری شده : *
لطفا فیلد را پر کنید.
کیفیت محصول هنگام استفاده چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
کیفیت محصولات این شرکت را در مقایسه با محصول مشابه چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
قیمت محصولات این شرکت را در مقایسه با محصول مشابه چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
وضعیت ظاهری محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
کیفیت و کمیت تبلیغات شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
کیفیت بسته بندی محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
مطلوب بودن ارائه اطلاعات فنی یا مشاوره فنی جهت استفاده از محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
مدت زمان ارسال کالا از تاریخ سفارش را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
نحوه ارسال کالا – دسترسی سریع شما به محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
نحوه برخورد پرسنل فروش را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
نحوه برخورد پرسنل مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
مطابقت لیست سفارش با اجناس ارسالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
نحوه رسیدگی به شکایات یا نظرات شما را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
سلامت محصول هنگام تحویل بار به شما را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input
چنانچه نظر یا پیشنهادی دارید عنوان فرمایید:
Invalid Input