فرم استخدام

نام و نام خانوادگی : *
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
نام پدر : *
لطفا نام پدر را وارد کنید.
شماره شناسنامه : *
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد کنید.
کد ملی : *
لطفا کد ملی خود را وارد کنید.
تاریخ تولد : *
لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید.
محل تولد :
Invalid Input
دین :
Invalid Input
مذهب :
Invalid Input
وضعیت تاهل
Invalid Input
تعداد فرزندان :
Invalid Input
تحصیلات همسر :
Invalid Input
شغل همسر :
Invalid Input
وضعیت نظام وظیفه :
Invalid Input
شماره کارت :
Invalid Input
نوع معافیت :
Invalid Input
آدرس :
Invalid Input
تلفن :
Invalid Input
همراه :
Invalid Input
ارسال تصویر :
Invalid Input

وضعیت تحصیلی :
آخرین مدرک تحصیلی :
Invalid Input
دیپلم
رشته تحصیلی :
Invalid Input
گرایش
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
محل تحصیل
Invalid Input
معدل
Invalid Input
فوق دیپلم
رشته تحصیلی :
Invalid Input
گرایش
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
محل تحصیل
Invalid Input
معدل
Invalid Input
لیسانس
رشته تحصیلی :
Invalid Input
گرایش
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
محل تحصیل
Invalid Input
معدل
Invalid Input
فوق لیسانس/دکترا
رشته تحصیلی :
Invalid Input
گرایش
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
محل تحصیل
Invalid Input
معدل
Invalid Input

سابقه کار(در صورت امکان رزومه و سوابق کار خود را ضمیمه فرمایید.)
نام شرکت
Invalid Input
زمینه فعالیت شرکت
Invalid Input
سمت
Invalid Input
نوع استخدام
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
حقوق
Invalid Input
علت ترک کار
Invalid Input
نام شرکت
Invalid Input
زمینه فعالیت شرکت
Invalid Input
سمت
Invalid Input
نوع استخدام
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
حقوق
Invalid Input
علت ترک کار
Invalid Input
نام شرکت
Invalid Input
زمینه فعالیت شرکت
Invalid Input
سمت
Invalid Input
نوع استخدام
Invalid Input
تاریخ شروع
Invalid Input
تاریخ خاتمه
Invalid Input
حقوق
Invalid Input
علت ترک کار
Invalid Input
ارسال رزومه :
Invalid Input

آشنایی با زبان خارجی
نام زبان خارجی :
Invalid Input
خواندن
Invalid Input
نوشتن
Invalid Input
مکالمه
Invalid Input
ترجمه
Invalid Input
آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار
کامپیوتر
Invalid Input
نرم افزارهای تخصصی
Invalid Input
نرم افزارهای کاربردی
Invalid Input
دوره های آموزشی و تخصصی طی شده
نام دوره آموزشی
Invalid Input
محل آموزش
Invalid Input
تاریخ شروع دوره
Invalid Input
تاریخ خاتمه دوره
Invalid Input
نام دوره آموزشی
Invalid Input
محل آموزش
Invalid Input
تاریخ شروع دوره
Invalid Input
تاریخ خاتمه دوره
Invalid Input
نام دوره آموزشی
Invalid Input
محل آموزش
Invalid Input
تاریخ شروع دوره
Invalid Input
تاریخ خاتمه دوره
Invalid Input

نحوه آشنایی با این شرکت :
Invalid Input
آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی دارید :
Invalid Input
سابقه بیمه (سال) :
Invalid Input
آیا سابقه بیماری خاصی داشته اید :
Invalid Input
نام ونوع بیماری :
Invalid Input
به نظرتان در چه شغل و سمت سازمانی از بیشترین کارایی و قابلیت برخوردار هستید و میزان حقوق ماهیانه درخواستی شما چقدر است؟
Invalid Input
مشخصات سه نفر از افرادی که نسبت به شما شناخت کافی دارند(به استثناء اقوام درجه یک) را در جدول زیر بنویسید:
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با شما
Invalid Input
شغل
Invalid Input
آدرس محل سکونت/محل کار
Invalid Input
شماره تماس
Invalid Input
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با شما
Invalid Input
شغل
Invalid Input
آدرس محل سکونت/محل کار
Invalid Input
شماره تماس
Invalid Input
نام و نام خانوادگی
Invalid Input
نسبت با شما
Invalid Input
شغل
Invalid Input
آدرس محل سکونت/محل کار
Invalid Input
شماره تماس
Invalid Input