دفتر مرکزی و کارخانه:

اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فازیک،خیابان2 پلاک18

ارتباط با واحد روابط عمومی

09138808545

09128509856