خط مشی کیفیت

شركت صنايع لوله‌پليمر‌اسپادانا؛ با تاكيد بر خلاقيت، نوآوري و كارتيمي همراه‌‌با تغيير و تحول پويا و اثربخش درجهت توسعه اقتصاد ملي و جلب رضايت مشتريان و ساير ذينفعان و پيروي از قوانين ايمني و بهداشت و محيط زيست با فعاليت در عرصه توليد و صادرات محصولات با‌كيفيت و واردات محصولات با تكنولوژي منحصربه‌فرد، سيستم مديريت‌كيفيت شركت را با‌تلفيق اثربخش وكارآمد الزامات و راهنمايي‌هاي استانداردهاي بين‌المللي سيستم مديريت‌كيفيت (ايزو 9001:2008) و رسيدگي به شكايات و نظرات مشتريان (ايزو 10002:2004) طراحي و پياده‌سازي نموده و محورهاي خط‌مشي سيستم مزبور را به شرح زير اعلام مي دارد:
 

  • ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان (درون‌سازماني و برون‌سازماني) و پاسخگويي سريع به نظرات، پيشنهادات و انتقادات
  • توسعه و اجراي بهبود مستمر و فرهنگ كيفيت در كليه سطوح سازمان
  • افزايش توان رقابتي و تلاش در جهت افزايش سهم بازار داخلي و خارجي
  • استفاده از تكنولوژي و دانش فني پيشرفته در راستاي ارتقاء تنوع و كيفيت محصولات توليدي
  • توسعه و بهبود ارتباط با بازارهاي جهاني در جهت افزايش صادرات و واردات
  • بهبود مديريت منابع انساني در راستاي كسب نوآوري و توجه به خلاقيت
  • افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها از طريق مديريت منابع
  • ارتقاء و توسعه ارزش برند شركت


مديريت شركت ضمن اعلام پايبندي به فرازهاي فوق و تعهد به تامين منابع لازم و محرمانه ماندن كليه اطلاعات مشتريان، با رعايت الزامات قانوني و مقررات حاكم و توكل به خداوند منان در‌جهت حفظ، نگهداري اثربخش و بهبود مستمر سيستم مديريت‌كيفيت حركت مينمايد. همچنين از كليه مديران و كاركنان گرامي كه در رشد و بالندگي سازمان تلاش و همكاري خويش را به اثبات رسانيده‌اند انتظار دارد با درك و اجراي صحيح خط‌مشي و اهداف، روش‌ها و دستورالعمل‌ها همواره با ارتقاء فرهنگ كارتيمي با تغيير و تحول اثربخش در‌جهت بهبود سطح دانش تئوري و عملي، سازمان را در‌جهت اجراي تعهدات و سياست‌ها و نيل به اهداف تعيين شده ياري نمايند.