گواهینامه های اخذ شده صنایع پلیمر اسپادانا

 • گواهي نامه استاندارد     ISO  9001/2008
 • گواهي نامه استاندارد    10002/2004 ISO
 •  گواهي نامه استاندارد    10668/2010 ISO
 • پروانه استاندارد ملي محصولات لوله از اداره استاندارد استان اصفهان
 • پروانه استاندارد ملي محصولات اتصالات ازاداره استاندارد استان اصفهان
 •  گواهي نامه فني محصولات لوله از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
 • پروانه تحقيق وتوسعه از وزارت صنايع و معادن
 • پروانه ساخت و بهداشت از معاونت غذا و دارو
 •  گواهي نامه فني لوله هاي (PEX-AL-PEX) از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
 • پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری لوله های چند لایه
 • گواهینامه استاندارد اروپایی CE

افتخارات صنایع پلیمر اسپادانا

 • كسب عنوان منتخب واحد نمونه كيفيت ازاداره استاندارد استان اصفهان درسال 1388 
 • برگزيده برتر صنعت ساخت و ساز كشور 1389
 •  برگزيده مدير عامل نمونه جوان كشوري در چهارمين جشنواره ملي توليدكنندگان جوان درسال 1389
 •  برگزيده مدير عامل نمونه جوان در دومين جشنواره توليدكنندگان جوان استان اصفهان درسال 1389
 • برگزيده مدير عامل نمونه جوان درسومين جشنواره توليد كنندگان جوان استان اصفهان درسال 1390
 •  برگزيده برند برتراستان اصفهان 1390

عضویت صنایع پلیمر اسپادانا در انجمن های علمی و تخصصی

 • عضويت در انجمن بين المللي لوله ( ITA ( International Tube Association 
 •  عضويت  در انجمن تخصصي مراكز تحقيق وتوسعه
 •  عضويت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران
 •  عضويت در خانه صنعت ومعدن استان اصفهان
 • عضويت در خانه صنعت ومعدن جوانان استان اصفهان
 •  عضويت در انجمن تخصصي كنترل كيفيت صنايع استان اصفهان
 • عضويت درشبكه پژوهش وفناوري استان اصفهان
 • عضويت در اتاق بازرگاني استان اصفهان
 • عضويت در انجمن صنفي توليدكنندگان لوله واتصالات پليمري
 •