ارتباط با دفتر مرکزی

اطلاعات تماس

آدرس:
نشانی پستی آدرس: دفترمرکزی و کارخانه :اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فازیک،خیابان2 پلاک18 کد پستی : 8486133651
تلفن:
تلفن، فاکس و داخلی ها تلفن: (20خط)52374747-031
نمابر:
فاکس : 0315237480 مدیر بازرگانی : رضا احمدی 09131080329 - داخلی122
سایر اطلاعات:

ارسال پیامک: 20001214

09131080329

واحد فروش و بازاریابی :

کارشناس منطقه 1: داخلی 116

کارشناس منطقه 2: داخلی 117

واحد امور مشتریان :

واحد خدمات پس از فروش: داخلی 126

واحد خرید :

واحد خرید: داخلی 140

واحد منابع انسانی و اداری :

واحد منابع انسانی و اداری: داخلی138