ارتباط با دفتر افغانستان

اطلاعات تماس

آدرس:
نشانی پستی دفتر مرکزی پاورپایپ در افغانستان:
کابل، سرک سیلوی مرکزی، مارکت ولی زاده، مقابل بلاک های شاداب ظفر، شرکت پاورپایپ
جهت هماهنگی و خرید محصولات پاورپایپ با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
0093703838252
009379350022
آقای عبدالستار عرب
تلفن:
تلفن، فاکس و داخلی ها +93703838252
سایر اطلاعات: