اتصالات پنج لایه ، اتصالات اتوماتیک بدون نیاز به ابزار

زانو

زانو
...
Rial0.00
زانو
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو توپيچ ديواري

زانو توپيچ ديواري
...
Rial0.00
زانو توپيچ ديواري
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو توپيچ

زانو توپيچ
...
Rial0.00
زانو توپيچ
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو رو پيچ (چپقي)

زانو رو پيچ (چپقي)
...
Rial0.00
زانو رو پيچ (چپقي)
مقدار در جعبه:
مقدار:

زانو مهره ماسوره دار

زانو مهره ماسوره دار
...
Rial0.00
زانو مهره ماسوره دار
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راه ساده و تبديل

سه راه ساده و تبديل
...
Rial0.00
سه راه ساده و تبديل
مقدار در جعبه:
مقدار:

سه راه توپيچ

سه راه توپيچ
...
Rial0.00
سه راه توپيچ
مقدار در جعبه:
مقدار:

رابط تو پيچ

رابط تو پيچ
...
Rial0.00
رابط تو پيچ
مقدار در جعبه:
مقدار:

رابط ساده و تبديل

رابط ساده و تبديل
...
Rial0.00
رابط ساده و تبديل
مقدار در جعبه:
مقدار:

رابط روپيچ

رابط روپيچ
...
Rial0.00
رابط روپيچ
مقدار در جعبه:
مقدار:

چهارراه

چهارراه
...
Rial0.00
چهارراه
مقدار در جعبه:
مقدار:

پنج راه

پنج راه
...
Rial0.00
پنج راه
مقدار در جعبه:
مقدار:

منيفولد 25

منيفولد 25
...
Rial0.00
منيفولد 25
مقدار در جعبه:
مقدار:

منيفولد تبديل (16* 25)

منيفولد تبديل (16* 25)
...
Rial0.00
منيفولد تبديل (16* 25)
مقدار در جعبه:
مقدار:

كپ

كپ
...
Rial0.00
كپ
مقدار در جعبه:
مقدار:
صفحه1 از2